Chia sẻ danh sách doanh nghiệp FDI trong KCN

luongph89
Jun 07, 2019 08:39 AM 0 Answers Chia sẻ
Member Since Feb 2019
Subscribed Subscribe Not subscribe
Flag(0)
Danh sách Doanh nghiệp FDI trong một số KCN Việt Nam Các bạn tải file bên dưới nhé. Bạn nào tải về xin viết 1 comment giúp mình bên dưới 🙂 VinhYen1 BXuyen danh sach fdi DSKCN SONG KHE KCN Gian Khau KCN Lương Sơn Hòa Bình LapThach TT hai phong VinhTuong VinhYen1 DoanhnghiepDDI-FDI DS KCN BAC NINH - Copy DS KCN BAC NINH DS nha may FDI DS NHA MAY THAI NGUYEN Danh sách DN Việt Nam ở 30 KCN
  Reply on This
  Replying as Submit
  1 Subscribers
  Submit Answer
  Please login to submit answer.

  0 Answers
  Sort By: