Doanh nghiệp Hoa Kỳ tìm kiếm công ty Việt Nam sản xuất đồ chơi

luongph89
Jun 17, 2019 09:32 AM 0 Answers Cơ hội kinh doanh - hợp tác
Member Since Feb 2019
Subscribed Subscribe Not subscribe
Flag(0)
Doanh nghiệp nào quan tâm vui lòng liên hệ với chi nhánh Việt Nam tại Houston để được kết nối theo email: houston@moit.gov.vn. Chi nhánh thương vụ Việt Nam tại Houston
  Reply on This
  Replying as Submit
  1 Subscribers
  Submit Answer
  Please login to submit answer.

  0 Answers
  Sort By: