Hiểu thế mạnh bản thân để thành công

luongph89
May 25, 2019 09:22 AM 0 Answers Tạo động lực cho ngày mới
Member Since Feb 2019
Subscribed Subscribe Not subscribe
Flag(0)
Hướng nội hay hướng ngoại không quan trọng. Quan trọng là bạn có hiểu bản thân không. Hãy là một con cá mạnh nhất chứ đừng thoi thóp chạy đua trên cạn với động vật bốn chân.
  Reply on This
  Replying as Submit
  1 Subscribers
  Submit Answer
  Please login to submit answer.

  0 Answers
  Sort By: