Làm sao để sẵn sàng bắt tay ngay vào công việc

luongph89
Jun 14, 2019 08:09 AM 2 Answers Hiệu suất công việc
Member Since Feb 2019
Subscribed Subscribe Not subscribe
Flag(0)
Cuộc sống có quá nhiều điều phải quan tâm. Thường mỗi sáng tôi mất một khoảng thời gian để có thể bắt đầu công việc. Làm sao để luôn sẵn sàng và sung sức để bắt đầu công việc ngay.
  Reply on This
  Replying as Submit
  1 Subscribers
  Submit Answer
  Please login to submit answer.

  2 Answers
  Sort By:
  Best Answer
  0
  luongph89
  Jun 14, 2019
  Flag(0)

  Hãy đọc một câu chuyện cười để thư giãn và bắt đầu ngày mới 🙂

  Sign in to Reply
  Replying as Submit
  Best Answer
  0
  luongph89
  Jun 14, 2019
  Flag(0)

  Mình có đọc các lời khuyên về bắt đầu ngày mới hiệu quả, điều cần thiết là tạo dựng sức khỏe tốt và tinh thần mạnh mẽ.

  Điều này không thể chỉ có trong vài ngày hay 1 tuần. Bạn cần xây dựng thành thói quen lâu dài. Hiệu quả sẽ tự đến.

  Sign in to Reply
  Replying as Submit