tìm kiếm nhà phân phối kem Công ty INCOM của Slovenia

luongph89
Jun 17, 2019 09:29 AM 0 Answers Cơ hội kinh doanh - hợp tác
Member Since Feb 2019
Subscribed Subscribe Not subscribe
Flag(0)
Công ty INCOM d.o.o. (https://leoneicecream.com/, https://aliveicecream.com/) tìm kiếm nhà phân phối kem ở Việt Nam. Công ty INCOM d.o.o. của Slovenia được thành lập từ năm 1991 và có trụ sở tại thành phố Ajdovščina, Slovenia. Hiện đội ngũ của INCOM gồm 370 người; doanh thu thường niên trên 56 triệu EUR. Khoảng 90% sản phẩm INCOM sản xuất được xuất khẩu, đặc biệt sang các thị trường như các nước Nam Tư cũ, Úc,New Zealand, Đan Mạch, Italia, Israel, Đức, Tây Ban Nha, Anh, Hungari. Để có thêm thông tin và được kết nối, xin liên hệ với : Thương vụ Việt Nam tại Áo Email: at@moit.gov.vn Tel: 43 699 120 88 444./.
  Reply on This
  Replying as Submit
  1 Subscribers
  Submit Answer
  Please login to submit answer.

  0 Answers
  Sort By: