tk xuất b11 luồng vàng, thông quan rồi. giờ nhà máy báo đóng thiếu hàng

luongph89
Jun 17, 2019 09:41 AM 1 Answers Xuất Nhập Khẩu
Member Since Feb 2019
Subscribed Subscribe Not subscribe
Flag(0)
em có tk xuất b11 luồng vàng, thông quan rồi. giờ nhà máy báo đóng thiếu hàng, vậy em làm tờ khai ama đúng ko a? Em cám ơn.
  Reply on This
  Replying as Submit
  1 Subscribers
  Submit Answer
  Please login to submit answer.

  1 Answers
  Sort By:
  Best Answer
  0
  luongph89
  Jun 17, 2019
  Flag(0)

  sửa cái này hơi nhạy cảm. Nếu hàng chưa qua giám sát thì thường sẽ khai AMA, rồi bẻ luồng để kiểm hóa. Nếu hàng qua giám sát rồi thì khai AMA thì phản lên làm việc với chi cục nơi mở tờ khai 😀

  luongph89
  - Jun 17, 2019 09:42 AM
  Flag (0)
  0

  Că sửa AMA vả vào Dịch vụ công trực tuyến

  Sign in to Reply
  Replying as Submit